Slovníček pojmov

Zložka imunity, ktorá je založená na tvorbe protilátok, sa nazýva humorálna imunita. Druhú zložku, bunkovú imunitu, zabezpečujú dva typy buniek, tzv. T-lymfocyty, pomáhačské bunky ("helpers"), ktoré rozpoznajú "votrelcov" a zabíjačské NK-bunky ("natural killers"), ktoré ich zlikvidujú.

 

Základom imunitného systému je teda schopnosť organizmu rozlíšiť telu vlastné a telu cudzie bunky a primerane na ne reagovať. Ak funguje imunitný systém normálne, imunitné obranné bunky sa aktivujú len v prípade, že objavia telu cudzie látky. Čokoľvek, čo môže spustiť obrannú reakciu imunitných buniek, sa nazýva antigén.

 

Antigénom môžu byť mikróby - drobné, infekčné organizmy (baktérie a vírusy alebo ich časť), ale i parazity a huby.

Bunky a látky imunity

Bunky imunitného systému voľne cirkulujú v krvi a lymfe, alebo sa nachádzajú v niektorých tkanivách a orgánoch. Základným tkanivom pre tvorbu imunitných buniek je kostná dreň. Medzi najdôležitejšie bunky a látky imunitného systému patria:

B-lymfocyty

Sú to bunky zabezpečujúce tvorbu protilátok. Spúšťajú celý rad mechanizmov, ktorých výsledkom je likvidácia telu cudzích buniek. B-lymfocyty majú "pamäť" a pri ďalšom kontakte s tou istou látkou sú schopné reagovať rýchlejšie. Môžu putovať telom krvnými cievami alebo ich vlastným systémom - lymfatickým systémom. Každý B-lymfocyt produkuje špecifickú protilátku.

T-lymfocyty

Bunky, ktoré pomáhajú B-lymfocytom rozpoznať cudziu látku v organizme, uvoľňujú množstvo účinných látok. Práve nimi ovplyvňujú aktivitu iných buniek. Dozrievajú v tzv. detskej žľaze - v týmuse. Putujú telom cez krvné alebo lymfatické cievy.

NK-bunky

Nazývajú sa aj prirodzené zabíjače. Obsahujú toxické látky, ktorými útočia na nepriateľa v prvej obrannej línii imunity. NK-bunky sú významné najmä v obrane proti nádorovým a vírusom nakazeným bunkám.

Fagocyty

Sú špecializované bunky, ktorých funkciou je pohlcovať a ničiť cudzie mikroorganizmy a častice. Dokážu preniknúť do tkaniva, a tak sa dostať na miesto infekcie. Ak fagocyty cirkulujú v krvi, volajú sa monocyty. V prípade, že preniknú do tkaniva, vyvíjajú sa z nich makrofágy. Zároveň sem patria aj neutrofily a eozinofily.

Makrofágy

Sú špecializované fagocyty a nachádzajú sa v mnohých orgánoch ľudského tela. Spĺňajú viaceré úlohy. Odpratávajú a zbavujú organizmus narušených buniek, sprístupňujú cestu k cudziemu antigénu, čím upozornia ďalšie bunky na zničenie antigénu.

Granulocyty

Sú to biele krvinky obsahujúce granuly plné chemických látok, ktoré umožňujú rozrušovať mikroorganizmy. Medzi tieto chemické látky patrí aj histamín prispievajúci k zápalu a k alergii.

Komplementový systém

Tento systém pozostáva z viacerých chemických látok v tele, ktoré spolupracujú na doplnení účinku protilátok pri rozrušovaní baktérií. Pomáha tiež zbavovať sa už identifikovaných a protilátkou napadnutých antigénov.

Atopický ekzém a leto
Veľké letné horúčavy, potenie, návšteva kúpalísk či striedanie pobytu na ostrom slnku a v klimatizovaných miestnostiach môžu mať veľmi nepríjemné následky na pokožku trpiacu atopickým ekzémom. Pacienti s týmto kožným ochorením by v lete mali viac ako inokedy dbať na opatrenia, ktoré pomôžu zabrániť alebo zmierniť zhoršenie jeho príznakov.
Viac informácií...
Zdravá pokožka aj po pobyte na slnku
V súčasnom období sa takmer dennodenne stretávame s pojmom zdravý životný štýl. Nárast civilizačných chorôb nás núti zamýšľať sa nad zdravím viac ako kedysi. Kladieme veľký dôraz na kúpu zdravých potravín plných vitamínov, radíme do svojho života pravidelný pohyb, odstraňujeme zlozvyky, ktoré ohrozujú naše zdravie, chodíme na preventívne prehliadky. Mnohí však pritom zabúdame na dôležitú súčasť zdravia. Na našu pokožku. V aktuálnom letnom období, kedy ju vystavujeme slnečnému žiareniu je starostlivosť o kožu viac ako potrebná.
Viac informácií...
Kedy začať cvičiť po užívaní antibiotík?
Antibiotiká sú látky, ktoré boli pôvodne získané ako prírodné produkty mikroorganizmov, ale teraz sú väčšinou pripravované chemickou syntézou alebo chemickou modifikáciou. Antibiotiká dokážu zničiť, prípadne spomaliť rast iných mikroorganizmov. Športovanie počas a po užívaní antibiotík má svoje jasné limity.
Viac informácií...