Najlepší dar pre vaše deti – naučiť ich pravidelne športovať

19.06.2015

 

Čím skôr začne dieťa pravidelne športovať, tým je vyššia pravdepodobnosť, že mu športové návyky zostanú aj v dospelosti. Na toto pravidlo by sme mali myslieť od prvého momentu, keď sa naše deti dostanú do vhodného obdobia pre športové začiatky, teda do veku nad 3 roky.

Správna motivácia, rôznorodosť a podpora zo strany rodičov

Väčšina detí vo veku 3 až 5 rokov je už dostatočne telesne vyvinutá a ovláda dostatok zručností, aby dokázala vykonávať niektoré športové a pohybové aktivity. Pre správne motivovanie dieťaťa treba dodržať niekoľko pravidiel:

  1. nájsť vhodné miesto na šport – škola, ihrisko, športové stredisko, kde sa bude dieťa cítiť príjemne so svojimi rovesníkmi,
  2. povzbudzovať a podporovať – nevychovávame olympionika, takže kritika v tomto období je úplne zbytočná. Zamerajme sa skôr na vyvolanie dostatočného záujmu dieťaťa prostredníctvom pozitívnej stimulácie,
  3. rôznorodosť aktivít pre dosiahnutie rôznych zručností sa dieťa musí venovať rôznym športom a pohybovým aktivitám. Navyše jedine skúšaním rozličných činností možno zistiť, ktoré budú dieťa naozaj baviť.

Kedy začať s organizovaným športom a súťažami

Ideálnym vstupným vekom je obdobie prvej triedy na základnej škole. Samozrejme vždy treba zvážiť telesnú a emocionálnu zrelosť daného dieťaťa. Najmä určitá mentálna zrelosť je v takomto prípade nevyhnutná – keďže organizovaný šport, osobitne v kolektíve, vyžaduje schopnosť poslúchať trénera, uznávať tímové pravidlá a spolupracovať s ostatnými deťmi bez konfliktov. Z týchto dôvodov je vhodné vyhýbať sa aj športovým súťažiam, kým vaše dieťa nedosiahne aspoň 6 rokov. Mladšie deti často nedokážu prijať prehru a porovnávanie s inými deťmi.

Ktoré aktivity sú vhodné v akom veku?

Ste zanietený fanúšik futbalu, plávania alebo ping pongu a veríte, že rovnaký šport bude milovať aj vaše dieťa? Možno áno, ale neodporúčame sa na to príliš spoliehať. Oveľa vhodnejšie je nechať dieťa samé objavovať svoje preferencie. Začnite proste s deťmi robiť športové aktivity primerané ich veku a schopnostiam a postupne sledujte, k čomu majú silnejší vzťah.

Vek 2 až 5 rokov
Deti v predškolskom veku postupne spoznávajú možnosti svojho tela a zvládajú mnoho základných pohybov. Pre profesionálnejšie vedený šport to je však príliš nízky vek. Napokon, aj vôľa dieťaťa je ešte príliš nesústredená, aby dokázala plnohodnotne realizovať hocijaký šport. Najviac zo všetkých vekových skupín je potrebné v tomto veku dbať na hravosť a zábavnosť pohybových aktivít – dôležitý je proces, nie výsledok. Preto odporúčame vykonávať s nimi tieto aktivity: beh, šplh, skákanie, tanec, naháňačka s ľahkou loptou, jazda na trojkolke či bicykli s kolieskami, kontrolované hry vo vode.

Vek 6 – 7 rokov
Spolu so starnutím sa zlepšuje aj schopnosť koordinácie a sústredenia detí. Dokážu lepšie vnímať pokyny a pochopiť koncept tímovej spolupráce. Z organizovaných športových činností odporúčame: futbal, gymnastiku, vybíjanú, baseball, plávanie, bojové umenia.

8 rokov a viac
Pre deti nad 8 rokov je už prijateľná väčšina druhov športových aktivít. Kontaktné športy sú vhodné, ak pri nich dieťa používa ochranné pomôcky. Taktiež dôsledne kontrolovaný silový tréning je v poriadku – avšak predsa len by sa mali preferovať aeróbne činnosti na úkor silových. Veľmi vhodnými činnosťami sú: atletika, beh, plávanie, bicyklovanie – dlhšie rodinné výlety, ale aj zaistené lezenie na vnútorných lezeckých stenách, turistika, skákanie cez švihadlo, streľba do basketbalového koša a podobne. Dokonca aj deti, ktoré sú fixované na počítačové hry možno motivovať na šport prostredníctvom využitia tanečných či virtuálne-bojových pohybových videohier.

Pri konečnom rozhodnutí, ktorému športu by sa staršie dieťa malo venovať dlhodobo, odporúčame zvážiť okrem základného kritéria – názoru dieťaťa – aj tieto aspekty:

  1. náklady na športové vybavenie,
  2. množstvo fyzického kontaktu medzi deťmi,
  3. pomer individuálne zručnosti vs. tímová spolupráca,
  4. možnosť zapojenia sa dieťaťa,
  5. čas a participácia potrebná zo strany rodiča.

 

 

 

doc. MUDr. Miloš Jeseňák, PhD., MBA, Dott.Ric., MHA
Autor článku:
doc. MUDr. Miloš Jeseňák, PhD., MBA, Dott.Ric., MHA
klinický imunológ, alergológ, pediater
<--Späť na Články
Atopický ekzém a leto
Veľké letné horúčavy, potenie, návšteva kúpalísk či striedanie pobytu na ostrom slnku a v klimatizovaných miestnostiach môžu mať veľmi nepríjemné následky na pokožku trpiacu atopickým ekzémom. Pacienti s týmto kožným ochorením by v lete mali viac ako inokedy dbať na opatrenia, ktoré pomôžu zabrániť alebo zmierniť zhoršenie jeho príznakov.
Viac informácií...
Zdravá pokožka aj po pobyte na slnku
V súčasnom období sa takmer dennodenne stretávame s pojmom zdravý životný štýl. Nárast civilizačných chorôb nás núti zamýšľať sa nad zdravím viac ako kedysi. Kladieme veľký dôraz na kúpu zdravých potravín plných vitamínov, radíme do svojho života pravidelný pohyb, odstraňujeme zlozvyky, ktoré ohrozujú naše zdravie, chodíme na preventívne prehliadky. Mnohí však pritom zabúdame na dôležitú súčasť zdravia. Na našu pokožku. V aktuálnom letnom období, kedy ju vystavujeme slnečnému žiareniu je starostlivosť o kožu viac ako potrebná.
Viac informácií...
Kedy začať cvičiť po užívaní antibiotík?
Antibiotiká sú látky, ktoré boli pôvodne získané ako prírodné produkty mikroorganizmov, ale teraz sú väčšinou pripravované chemickou syntézou alebo chemickou modifikáciou. Antibiotiká dokážu zničiť, prípadne spomaliť rast iných mikroorganizmov. Športovanie počas a po užívaní antibiotík má svoje jasné limity.
Viac informácií...