Ako obdarovať dieťa dobrou imunitou?

Obdobie tehotenstva vníma väčšina žien ako najkrajšiu fázu života. Mamička je v týchto chvíľach najviac spojená so svojím dieťaťom a placenta predstavuje optimálny spôsob ich vzájomnej „komunikácie“. Počas vnútromaternicového vývoja sa tvoria a vyvíjajú nielen jednotlivé orgány a systémy, ale aj imunitný systém.


Keď sa rodí imunita

Rozvoj imunitného systému začína počas gravidity pomerne skoro vývojom z tzv. pluripotentnej kmeňovej bunky. Obrazne povedané ide o „pramatku“ všetkých buniek, a to nielen imunitného systému, ale aj iných tkanív a orgánov. Z tejto bunky sa od 5. týždňa po počatí začnú vyvíjať komplikovanými zmenami na génovej úrovni aj jednotlivé bunky imunitného systému. Ako prvé sa vyvíjajú zložky nešpecifickej, čiže vrodenej imunity, ktoré reagujú nešpecificky na rôzne podnety z vonkajšieho aj vnútorného prostredia a sú účinné už pri prvom kontakte s konkrétnym ohrozujúcim faktorom.

Až neskôr dochádza k dozrievaniu špecifickej imunity, ktorá je charakteristická tzv. imunologickou pamäťou. Pre účinnosť sa potrebuje najprv stretnúť s podnetom, proti ktorému má organizmus v budúcnosti brániť. Pri prvom kontakte s týmto faktorom si ho špecifická imunita zapamätá, a potom je už pri opätovnom stretnutí schopná rozvinúť sa do plnej sily. Práve takéto „programovanie“ imunitného systému je aj cieľom očkovania, ktoré organizmus naučí, ako sa brániť proti tej-ktorej chorobe.

 

Imunitná „továreň“ v brušku mamičky

Väčšina mamičiek sa zaujíma o to, ako môže pomôcť svojmu dieťaťu pri vývoji jeho imunitného systému. Tento vývoj prebieha počas celého tehotenstva v úzkom kontakte s materským organizmom. Z pohľadu matky je už samotné tehotenstvo zaujímavým a náročným imunologickým obdobím, v ktorom musí byť jej imunitný systém čiastočne „potláčaný“, aby sa nebránil voči antigénom, ktoré dieťa zdedilo po otcovi.

Mamička môže ovplyvniť vývoj imunitného systému plodu a dieťaťa množstvom malých pozitívnych krokov ako pravidelné dojčenie, pestrá a vyvážená strava alebo nízka úroveň stresu. Netreba zabúdať aj na to, že niektorými faktormi (fajčenie, požívanie návykových látok a niektorých liekov) môže matka vplývať na vývoj obranyschopnosti svojho dieťaťa negatívne.

Pokiaľ ide o dieťatko, už v závere prvej tretiny gravidity dochádza k aktívnemu prenosu ochranných protilátok od matky cez placentu na dieťa. Týmto spôsobom je hneď po pôrode dieťa chránené proti ochoreniam, voči ktorým je aj matka odolná. Avšak táto „pasívna“ imunita je len dočasná a v priebehu prvých mesiacov po pôrode dochádza k postupnému spotrebovaniu a rozkladu týchto protilátok.

 

Osamostatnenie detskej imunity

Imunitný systém plodu a novorodenca je plne vybavený, avšak neskúsený a bez imunologickej pamäte. Istá funkčná „neschopnosť“ jednotlivých buniek je čiastočne kompenzovaná ich vyšším počtom v porovnaní s neskorším vekom. Avšak po prvých mesiacoch od narodenia sa dieťa musí začať brániť proti infekčným útokom samo zvyšovaním obranyschopnosti vlastného imunitného systému (očkovaním, prekonaním jednotlivých ochorení a podobne).

Podporu pri tejto fáze rozvoja dieťaťa dokáže naďalej poskytovať aj matka, a to prostredníctvom materského mlieka, ktoré obsahuje protilátky a rôzne zložky stimulujúce imunitný systém. Prístup matky tak po celú dobu patrí k najdôležitejším činiteľom, ktoré ovplyvňujú kvalitu a vývoj imunitného systému dieťaťa v budúcnosti.

 

Autor: doc. MUDr. Miloš Jeseňák, PhD. et PhD., MBA, klinický imunológ, alergológ, pediater

<--Späť na Články
Atopický ekzém a leto
Veľké letné horúčavy, potenie, návšteva kúpalísk či striedanie pobytu na ostrom slnku a v klimatizovaných miestnostiach môžu mať veľmi nepríjemné následky na pokožku trpiacu atopickým ekzémom. Pacienti s týmto kožným ochorením by v lete mali viac ako inokedy dbať na opatrenia, ktoré pomôžu zabrániť alebo zmierniť zhoršenie jeho príznakov.
Viac informácií...
Zdravá pokožka aj po pobyte na slnku
V súčasnom období sa takmer dennodenne stretávame s pojmom zdravý životný štýl. Nárast civilizačných chorôb nás núti zamýšľať sa nad zdravím viac ako kedysi. Kladieme veľký dôraz na kúpu zdravých potravín plných vitamínov, radíme do svojho života pravidelný pohyb, odstraňujeme zlozvyky, ktoré ohrozujú naše zdravie, chodíme na preventívne prehliadky. Mnohí však pritom zabúdame na dôležitú súčasť zdravia. Na našu pokožku. V aktuálnom letnom období, kedy ju vystavujeme slnečnému žiareniu je starostlivosť o kožu viac ako potrebná.
Viac informácií...
Kedy začať cvičiť po užívaní antibiotík?
Antibiotiká sú látky, ktoré boli pôvodne získané ako prírodné produkty mikroorganizmov, ale teraz sú väčšinou pripravované chemickou syntézou alebo chemickou modifikáciou. Antibiotiká dokážu zničiť, prípadne spomaliť rast iných mikroorganizmov. Športovanie počas a po užívaní antibiotík má svoje jasné limity.
Viac informácií...