Ako môžeme diagnostikovať alergiu či intoleranciu

23.04.2013

 

Zistiť pravú príčinu alergickej reakcie je nevyhnutným predpokladom správnej prevencie a liečby. Je úžasné, že žijeme v dobe, keď sa možnosti medicíny v tejto oblasti rozširujú. Pozrime sa na najvýznamnejšie spôsoby diagnostiky alergií v súčasnosti.

Základom je kvalitná anamnéza

Najdôležitejšou časťou vyšetrení u alergológa je zisťovanie podrobnej anamnézy (zdravotnej histórie) pacienta. Nesmie sa zabudnúť ani na rodinnú anamnézu, keďže mnohí rodinní príslušníci majú taktiež alergiu či intoleranciu. Ak má pacient podobné ťažkosti, je pravdepodobné, že ich spôsobuje podobný druh alergie či neznášanlivosti.

Problém správnej alergickej anamnézy je, že vyžaduje ochotu komunikovať zo strany pacienta aj lekára, a tiež erudovanosť a skúsenosti vyšetrujúceho lekára. Ten musí myslieť na množstvo maličkostí. Napríklad, ak sa v ambulancii zjaví pacient počas leta s tým, že má sennú nádchu kvôli peľu tráv, pri podrobnej anamnéze sa môže zistiť, že rovnakými problémami trpel aj na jar, keď je aktívny peľ kvitnúcich stromov. Odhadnúť vplyv peľu možno ešte relatívne ľahko, horšie je to ale v prípade komplikácií ako ekzémy, dráždivé hrubé črevo, nosové polypy či reumatoidná artritída, ktoré môžu ale nemusia súvisieť napr. s každodenným stravovaním.

Kožné testy

Kožné testovanie je bezpečný, jednoduchý, a skoro bezbolestný spôsob testovania alergie. Možno ho realizovať už u malých detí, aj keď niektorí pediatri odporúčajú testy až vo veku 5 a viac rokov. Reakcia kože na predlaktí na skvapalnené výťažky z najpravdepodobnejších príčin alergie ukazuje alergizujúci potenciál človeka. Bohužiaľ, interpretácia výsledkov až tak jednoduchá nie je. Mnoho ľudí má vrodený alergický potenciál („atopia“), ktorý sa ale v ich živote nemusí nijak prejaviť. Kožný test ale u týchto ľudí ukáže falošne pozitívnu reakciu.

Osobitnou formou kožného testovania sú epikutánne testy, teda diagnostika oneskorenej alergickej reakcie na koži. Tá sa prejavuje napríklad pri kontaktnej dermatitíde ako následok dotyku s gumou, niklom, farbami na vlasy či inou kozmetikou. Lepia sa na pokožku chrbta v špeciálnych testovacích pásoch, ktoré obsahujú najbežnejšie alergény ako kovy, rôzne súčasti krémov a mastí, dezinfekčné látky a pod., odčítavajú sa za 24, 48 a 72 hodín. Hodnotí sa vznik lokálnej reakcie v mieste pôsobenia konkrétneho alergénu.

Krvné testy

Krvné testy v prvom rade zisťujú hladinu IgE (imunoglobulín E) protilátok v krvi. Výhodou je možnosť zmerať presné množstvo týchto protilátok, signalizujúcich alergiu, a to aj v prípade, ak už boli nasadené tlmiace antihistaminiká. Výsledky nameranej celkovej hladiny IgE protilátok v krvi však môžu byť mätúce. Napríklad pri ekzéme sa v krvi nachádza obrovské množstvo IgE protilátok. V poslednej dobe sa meranie špecifických IgE protilátok sa výrazne zdokonalilo a v súčasnosti máme k dispozícii napríklad viac ako 150 testov na potravinové alergény.

Mikroskopické vyšetrenie

Mikroskopické vyšetrenie dokáže odhaliť zvýšenú hladinu eozinofilov (zvláštny druh bielych krviniek), ktorá môže byť aj prejavom alergickej reakcie. V prípade astmatických pacientov je toto vyšetrenie dôležité pri rozhodovaní o nasadení inhalačného kortikosteroidu.

Provokačné testy a NIOX

Kožné a dokonca aj krvné testy čosi naznačia, ale nie sú úplne spoľahlivé. Ak si lekár nie je úplne istý, aký je pôvodca alergie, zvyčajne siahne po provokačnom teste. Ten spočíva vo vystavení organizmu voči podozrivým alergénom a ich postupnom vylučovaní až po nájdenie pravého zdroja alergie. Test prebieha pod lekárskym dozorom.

V prípade potravinovej alergie je provokačný test stále najspoľahlivejším. Mal by prebiehať dvojito zaslepenou, placebom kontrolovanou formou. V prípade, ak je u pacienta podozrenie na potravinovú intoleranciu, je postup odlišný. Keďže reakcia po skonzumovaní podozrivého jedla vzniká s oneskorením až 24 hodín, niekedy aj dlhšie, a zdravotné riziká sú menej závažné, test je možné realizovať aj doma.

Bronchomotorické testy sa zas používajú na diagnostiku prieduškovej astmy. Po podaní provokačnej látky či vystavení sa zvýšenej fyzickej námahe sa zmerajú funkčné parametre pľúc. Na základe výsledkov sa zisťuje, či nastali zmeny, ukazujúce na prieduškovú astmu. Iným spôsobom analýzy stavu dýchacích ciest vzhľadom na alergiu je NIOX, t. j. analýza vydychovaného NO. Špeciálny prístroj stanoví hladinu oxidu dusnatého, podľa ktorej sa určí aktivita alergického zápalu pri astme a účinok inhalačných protizápalových liekov.

Špeciálne vyšetrenia pri podozrení na alergiu

Uvoľňovanie histamínu – využíva sa na stanovenie alergickej reakcie, ktoré nezahŕňajú IgE aj pri diagnostike idiopatickej žihľavky. Vzorka krvi musí byť zaslaná do špeciálneho referenčného laboratória.

Sérum tryptáza – využíva sa skutočnosť, že histamín a tryptázy sú uvoľňované do krvného riečišťa počas alergických reakcií.

Nespoľahlivé testy

Meranie elektromagnetického prúdenia v organizme – skúšobné látky sú uložené v sklenených fľaštičkách pripojených k zariadeniu, kým sonda meria zmeny prúdenia na ruke pacienta. Podľa výskumov zverejnených v odborných časopisoch, sú výsledky značne nespoľahlivé.

Aplikovaná kineziológia testovanie svalovej reakcie a strata sily v ramene má údajne znamenať alergiu alebo neznášanlivosť. Tento test je nespoľahlivý a nemal by sa podľa britskej spoločnosti pre alergie a klinickú imunológiu používať.

Analýza vlasov vlasové vzorky môžu byť analyzované na nedostatok stopových prvkov alebo toxicitu ťažkými kovmi, ale to nemá žiadny súvis s diagnostikou alergie.

 

<--Späť na Články
Atopický ekzém a leto
Veľké letné horúčavy, potenie, návšteva kúpalísk či striedanie pobytu na ostrom slnku a v klimatizovaných miestnostiach môžu mať veľmi nepríjemné následky na pokožku trpiacu atopickým ekzémom. Pacienti s týmto kožným ochorením by v lete mali viac ako inokedy dbať na opatrenia, ktoré pomôžu zabrániť alebo zmierniť zhoršenie jeho príznakov.
Viac informácií...
Zdravá pokožka aj po pobyte na slnku
V súčasnom období sa takmer dennodenne stretávame s pojmom zdravý životný štýl. Nárast civilizačných chorôb nás núti zamýšľať sa nad zdravím viac ako kedysi. Kladieme veľký dôraz na kúpu zdravých potravín plných vitamínov, radíme do svojho života pravidelný pohyb, odstraňujeme zlozvyky, ktoré ohrozujú naše zdravie, chodíme na preventívne prehliadky. Mnohí však pritom zabúdame na dôležitú súčasť zdravia. Na našu pokožku. V aktuálnom letnom období, kedy ju vystavujeme slnečnému žiareniu je starostlivosť o kožu viac ako potrebná.
Viac informácií...
Kedy začať cvičiť po užívaní antibiotík?
Antibiotiká sú látky, ktoré boli pôvodne získané ako prírodné produkty mikroorganizmov, ale teraz sú väčšinou pripravované chemickou syntézou alebo chemickou modifikáciou. Antibiotiká dokážu zničiť, prípadne spomaliť rast iných mikroorganizmov. Športovanie počas a po užívaní antibiotík má svoje jasné limity.
Viac informácií...